www.gazigunduz.com

Bölgeler Hakkında Kısa Bilgiler

AddThis Social Bookmark Button

 

KISA BİLGİLER

 

1. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:Türkiye’nin yüz ölçüm olarak en büyük; nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgesidir. Bölgede en fazla dağlar yer kaplar. Yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Yurdumuzun en büyük gölü Van Gölü ve en büyük dağı Ağrı Dağı buradadır.

2. İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Doğu Anadolu’dan sonra 2. Büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında bütün bölgelerimizle komşudur. En kurak ve en az yağış alan, erozyonun en fazla olduğu bölgemizdir.Türkiye’de “tahıl ambarı” olarak da anımsanır. Tuz Gölü, Peri Bacaları ve başkentimiz Ankara bu bölgededir. Ekonomisi tarıma dayanır.

 

3. KARADENİZ BÖLGESİ: Büyüklük bakımından 3. Sırada yer alır. Doğu – batı genişliği en fazla bölgedir. Türkiye’nin en çok ormanı olan bölgesidir. Dört mevsim yağış görülebilir. Çay bitkisinin yetiştiği tek bölgemizdir.

 

4. AKDENİZ BÖLGESİ: Büyüklük bakımından 4. Sırada yer alır. Ülkemizin en engebeli bölgesidir. Yıllık ortalama sıcaklığı en fazla olan, yaz turizminin en erken başladığı bölgedir.

 

5. EGE BÖLGESİ: Büyüklük bakımından 5. Sırada yer alır. Kıyı uzunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Gelişmişlik ve nüfus yoğunluğu bakımından Marmara’dan sonra ikinci sırada yer alır. En fazla koy ve körfeze sahip olan bölgemizdir. Dünyadaki en güzel karstik birikim sekli olan Travertenler Pamukkale’de yer alır.

 

6. MARMARA BÖLGESİ: Büyüklük bakımından 6. Sırada yer alır. Yükseltisi en az olan, en fazla iklim çeşidinin görüldüğü, en çok enerji tüketen, ulaşım ve ticaretin en fazla geliştiği, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu, kentleşme oranının en yüksek olduğu bölgedir.

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Yüz ölçümü itibariyle ülkemizin en küçük bölgesidir. Yaz kuraklığı en fazla olan, buharlaşmanın en çok olduğu, nüfusu en az, deprem riski en düşük bölgemizdir. Türkiye petrol üretiminin tamamı bu bölgede yapılmaktadır

 

DETAYLI BİLGİLER

KARADENİZ BÖLGESİ

1. Batı Karadeniz Bölümü

- Sanayi ve ticaret alanlarında en gelişmiş bölümdür.
- Kastamonu-küre dağlarında bakır çıkarılır.
- Demir-çelik sanayisi
- Keten-kenevir
- En fazla pirinç bu bölümde yetişir.
- Orman sanayisi en fazla bu bölümde gelişmiştir.
- Taş kömürü %100 bu bölümdedir.
2. Orta Karadeniz Bölümü
- Düzlüklerin daha geniş alan kapladığı bölümdür.
- Makine kullanımının daha kolay olduğu bölümdür.
- Daha az yağış alan, nemin ve ormanın daha az olduğu bölümdür.
- Denizellik etkisinin iç kesimler en fazla ulaştığı bölümdür.
- Tütün en fazla bu bölümde yetiştirilir.
- Samsunda bakır ve sigara fabrikaları bulunur.
3. Doğu Karadeniz Bölümü
- Bölgenin en dağlık bölümüdür.
- Ulaşımın, sanayinin ve ticaretin en geri kaldığı bölümdür.
- Kırsal nüfusun, dağınık yerleşmenin, yağışın, orman alanlarının, kimyasal çözünmenin, bulutluluk oranının ve balıkçılığın en fazla olduğu bölümdür.
- İç kesimlere ulaşım, geçitlerle dağlanır.
- Çay üretimi %100 bu bölümdedir.
- Fındık üretiminin büyük çoğunluğu bu bölümdedir.


MARMARA BÖLGESİ

1. Çatalca-Kocaeli Bölümü
- Ulaşım,ticaret, sanayi ve turizmde birinci sıradadır.
- Nüfusun en yoğun olduğu bölümdür.
- En çok göç alan, enerji ve kağıt tüketiminin en fazla olduğu, eğitim seviyesinin en yüksek olduğu bölümdür.
2. Güney Marmara Bölümü
- Sofralık zeytinde, ipek böcekçiliğinde ve ipekli dokumada birinci sıradadır.
- Tarım alanı en fazla olan bölümdür.
- Pamuk üretimi ve yer altı kaynakları bakımından zengindir.
- Volfram ve bor madende birincidir.
3. Ergene Bölümü
- Geniş düzlüklere sahip bölümdür.
- Ayçiçeğinde birinci sıradadır.
- Pirincin %50 si bu bölümde yetiştirilir.
- Yağ sanayisi en gelişmiş bölümdür.
- İçki sanayisi gelişmiştir.
- Tarım alanları geniş yer tutar.
- Bölgenin en az yağış alan bölümüdür.
- En fazla doğalgazın çıkarıldığı bölümdür.(hamitabat)
4. Yıldız Dağları Bölümü
- En dağlık bölümdür.
- Geçim kaynağı hayvancılık ve ormancılıktır.
- Tarım alanları dar ve tarımda makineleşmenin en az olduğu bölümdür.
- En fazla yağış alan, ormanların en geniş yer kapladığı ve en çok göç veren bölümdür.


EGE BÖLGESİ

1. Kıyı Ege Bölümü
- Ulaşım,ticaret,sanayi ve turizmde en gelişmiş bölümdür.
- Deniz ticareti,liman ticareti,kültür balıkçılığı gelişmiştir.
- Verimli delta ovaları vardır.
- Endüstri bitkileri yetiştirilir.
- Türkiye’de Üzüm,zeytin,incir ve tütünde 1. Sırada
- Sığla yağında 1. Sırada
- Seracılık ve turunçgilde 2. Sırada yer alır.
- En fazla sünger avcılığı bu bölümde yapılır.
2. Kıyı Ege Bölümü Benteşe Yöresi
- Bölgenin en az gelişen yeridir.
- Tarım alanı en az olan bölümdür.
- En fazla yağı alan ve orman bakımından en zengin bölümdür.
- En fazla mevsimlik göç alan bölümdür.(turizme bağlı olarak)
3. İç Batı Anadolu Bölümü
- Kıyı ege bölümüne göre daha yüksek ve dağınıktır.
- Karasal iklim görülür,bitki örtüsü bozkırdır.
- Termik santraller çoktur.
- Linyit ve mermer önemli yer altı kaynaklarıdır.
- Bor 2. Sırada yer alır.
- Battaniye üretiminde 1. Sırada yer alır.(uşak)
- Porselen yapımında 1. Sırada yer alır.(Kütahya)
- En fazla haşhaş bu bölümde yetişir.(afyon)


AKDENİZ BÖLGESİ

1. Antalya Bölümü
- Çok engebeli alanlar geniş yer tutar.
- Turizm,seracılık,yağış miktarı ve ormanlcılıkta adana bölümüne göre daha gelişmiştir.
- Gül üretiminde 1. Sıradadır.
- Krom(Fethiye)
- Kükürt(Keçiborlu)
- Alüminyum(Seydişehir) 1 . sıradadır.
- Karstik göl ve ovanın en fazla olduğu bölümdür.
- Salda,Kestel,avlan ve suğla gölleri karstik yapıdadır.
- Acıpayam,Tefenni,elmalı,Kestel ve Korkuteli ovaları karstik yapıdadır.
- Kıl keçisi yetiştiriciliği fazladır.
2. Adana Bölümü
- Antalya bölümüne göre daha az engebelidir.
- Tarımsal üretim,sanayi,ticaret ve ulaşımda Antalya bölümüne göre daha fazla gelişmiştir.
- Muzun %100 ü bu bölümde yetiştirilir.
- Mısır,soya,yer fıstığı ve susamda 1. Sıradadır.
- Kahramanmaraş,Afşin-elbistan en büyük termik santrallerimizdir.
- İskenderun da demir-çelik fabrikası bulunur.
- En büyük liman mersin limanıdır.
- Mersin limanı istanbuldan sonra yükleme boşaltma kapasitesi en büyük limandır.
- Her iki bölümün kıyılarında Akdeniz, iç kesimlerinde karasl iklim özellikleri görülür.
- Turunçgil tarımı yaygındır.
- Turistik değer taşıyan karstik arazi geniş yer kaplar.
- Kıyı kesimlerle iç kesimler arasındaki ulaşım geçitlerle sağlanır.
- Kıl keçisi yetiştiriciliği yaygındır.


GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

1. Orta Fırat Bölümü
- Orta Fırat bölümü fazla engebeli değildir.
- Ulaşım, ticaret ve sanayide daha gelişmiştir.
- Enerji üretimi daha fazladır. (Atatürk barajı)
- Nüfusu ve göç alma oranı fazladır.
- Adıyaman-nemrutta tarihi eserler vardır.
2. Dicle Bölümü
- Orta Fırat bölümüne göre daha dağlıktır.
- Irak sınırında habur sınır kapısı vardır.
- Batman, Siirt, Diyarbakır ve Mardinde petrol yatakları vardır.
- Mardin-mazıdağında fosfat çıkarılır.

Her iki bölümde buharlaşma çok şiddetli olduğundan dolayı tarımda su ihtiyacı çok fazladır.
Ormanlık alanların oranında da %3 lük payla son sıradadır.


DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

1. Yukarı Fırat Bölümü
- Yüzey şekilleri en az engebeli sade bölümdür.
- Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
- Ulaşım,sanayi ve ticaretin en çok geliştiği bölümdür.
- Kayısı üretiminde 1. Sıradadır.
- Makineleşmenin en kolay olduğu ve tarım alanları en geniş bölümdür.
2. Erzurum-Kars Bölümü
- Yükseltinin en fazla olduğu bölümdür.
- Bölgede en fazla et,süt ve deri kombineleri bu bölümdedir.
- Büyükbaş hayvanclık yapılır.
- Tarımsal faaliyetlere uygun değildir.
- En fazla kar yağışını bu bölüm alır.
3. Yukarı Murat-van Bölümü
- Volkanik arazinin en yaygın olduğu bölümdür.
- Bitliste sigara fabrikası vardır.
- En önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
- Soda üretiminin en fazla olduğu bölümdür.
4. Hakkari Bölümü
- En dağlık bölümdür.
- En fazla ormanın bulunduğu bölümdür.
- Nüfusun en az olduğu ve ne az gelişen bölümdür.
- En fazla yağışı alan bölümdür.
- Arıcılık yapılır.


İÇ ANADOLU BÖLGESİ

1. Yukarı Sakarya Bölümü
- En gelişmiş bölümdür.
- Ankarada tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılır.
- Eskişehirde lüle taşı çıkarılır.
- Uçak sanayisi vardır.
- Lokomotif sanayisi vardır.
2. Orta Kızılırmak Bölümü
- Volkanik arazinin en yaygın olduğu bölümdür.
- Patatesin en çok yetiştirildiği bölümdür.
- Kırıkkalede silah fabrikası ve petrol rafinerisi vardır.
- Bölümün en gelişmiş kenti “KAYSERİ”dir.
- Nevşehir ve Kırşehir de şarap sanayisi gelişmiştir.
3. Konya Bölümü
- Engebenin en az olduğu bölümdür.
- Tahıl tarımının en fazla yapıldığı bölümdür.
- Tarım alanlarının en geniş olduğu bölümdür.
- Nadas uygulamasının en çok yapıldığı bölümdür.
- En az yağış alan ve erozyonun en fazla olduğu bölümdür.
- Türkiyenin en büyük kapalı havzasıdır.
4. Yukarı Kızılırmak Bölümü
- En dağlık ve en yüksek bölümdür.
- Yağış ve orman alanlarının en fazla olduğu bölümdür.
- Yer altı kaynakları bakımından en zengin bölümdür.
- En az gelişmiş bölümdür.
- En fazla göç veren bölümdür.

 

alıntıdır

Joomla SEF URLs by Artio

2010-2014 gazigunduz.com Bu sitede kendi yaptığım ve faydalandığım paylaşımları bulabilirsiniz.Telif hakkı olanları bildirirseniz memnun olurum.

Top Desktop version